top of page
Privacyverklaring

Rijschooljean respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

We gebruiken je gegevens om een afspraak met je te maken, een rijles en om een factuur te kunnen versturen.

Voor het overige zullen we deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming.

rijschooljean, gevestigd aan v. Arkelstraat 6, 6566Bc te  Millingen aan de rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Rijschool Jean

t.a.v Jean Heijink

v.arkelstraat 6

6566BC Millingen a/d Rijn

+31614053318

jeanheijink@outlook.com

www,rijschooljean.nl

kvk;59668024

btw nummer nl00182881b44

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijschool Jean verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam

· Geslacht

· Geboortedatum

· Geboorteplaats

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

 

rijschooljean gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als je een contactformulier invult, belt, een les overeenkomst heb ik je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en evt. e-mailadres, een factuur/cursusinformatie te sturen, je gegevens te bevestigen en om nog contact te hebben na die tijd of alles naar wens is verlopen en/of je nog vragen hebt.

Betaling verloopt via facturering. 

Voor zijn je naam en adres gegevens nodig.

Betaling gebeurt via de beschermde omgeving van je eigen bank of contant.

Na ontvangst contant of via de bank, dan zetten we het goed in het systeem van plango zodat deze als betaald komt te staan.

Na de ontvangst van boeking voor een pakket of rijlessen of cursus ontvang je, meerder malen een e-mail (en eventueel nog één keer een herinnering).

Feedback/vermelding die ik krijg n.a.v. een pakket of rijles van deelnemers helpen mij om mijn  product/diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Gegevens op de feedback beoordeling op de site na een pakket of rijles mogen gebruikt worden op de website/facebook/ Instagram voor advertentie. 

Feedback kun je zelf ook geven door een e-mail te sturen naar jeanheijink@outlook.com of op de website www.rijschooljean.nl / klanten vertellen       

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rijschool Jean verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandelen van jouw betaling

Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om diensten te kunnen uitvoeren.

Bij wettelijke verplichting, zoals gegevens die we nodig hebben voor belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Rijschooljean neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s plango of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren de persoonsgegevens niet langer da strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  bewaartermijn is.

Ik bewaar jouw persoonsgegevens uiterlijk tot één maand na beëindiging van de door jou gekozen dienstverlening.

 

Naar de opleiding kom je in een archief van de Plango rijschool planning, hier in staan jou gegevens dan. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Verstrekt jouw persoonsgegeven nooit aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door rijschooljean en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeanheijink@outlook.com.

Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek

rijschooljean wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijschooljean neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jeanheijink@outlook.com

bottom of page